Vores arbejde


Relationel velfærd i Viborg – evaluering

Indsatsen er målrettet udsatte borgere i tre boligområder i Viborg Kommune. Kommunen og boligselskaberne vil i dette projekt arbejde sammen om en helhedsorienteret og tværgående indsats med lokalt forankrede, tværfaglige teams, som kan opbygge tætte relationer til borgerne, og som kan hjælpe med at koordinere de mange tilbud samt udgøre én indgang til borgeren.

Målene med indsatsen er bl.a. at flere kommer i arbejde og flere børn kommer i skole samt at familiens samlede trivsel øges.

SUS står sammen med Impactly og forskere fra AAU (som underleverandører) for evalueringen, der skal give viden om, dels hvad kommer der ud af indsatsen (positive forandringer for borgerne), dels levere input til den betalingsmodel Den Sociale Investeringsfond opstiller, dels hvad der er de virkningsfulde ingredienser, samt et estimat for, hvilke langsigtede økonomiske gevinster indsatsen giver.

Denne viden bruges formativt til at skabe læring og mhp. at justere indsatsen. Og summativt, afslutningsvist, med henblik på at dokumentere resultaterne og det virkningsfulde samt de langsigtede gevinster, hvilket kan bruges til at formidle indsatsen (og resultaterne heraf) til andre og som grundlag for en eventuel skalering af indsatsen.

Periode: Marts 2023 - september 2028
Finansieret af: Landsbyggefonden
Samarbejdspartner: Landsbyggefonden, Den Sociale Investeringsfond, Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og BoligViborg, BL - Danmarks Almene Boliger, Poul Due Jensens Fond, Impactly, Lars Skipper og Marianne Simonsen, AAU
SUS' rolle: Sammen med Impactly står SUS for den løbende formative evaluering af indsatsen og den summative evaluering efter projektets tre år samt en yderligere måling efter 5 år (sammen med forskere fra AAU) for at måle de langsigtede effekter af indsatsen, herunder en vurdering af de budgetøkonomiske gevinster. SUS bidrager desuden med viden om en relationel og helhedsorienterede indsats i forhold til familier med komplekse udfordringer.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk