RådgivningsDanmark


RådgivningsDanmark

En lang række organisationer tilbyder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Indtil for nylig var der ingen fælles kvalitetsstandarder.

Det var baggrunden for at etablere brancheforeningen RådgivningsDanmark for sociale rådgivningstilbud. RådgivningsDanmark arbejder for at sikre fælles standarder for sociale rådgivningstilbud og en synlig mærkning af de organisationer, der kan leve op til standarderne.

Etableret med eget sekretariat

Socialt Udviklingscenter SUS har været med til at udvikle og oprette foreningen og en akkrediteringsordning for medlemmerne.

RådgivningsDanmark pr. 1. juli 2017 etableret med sit eget sekretariat. Læs mere om foreningen, akkreditering, auditoruddannelse og øvrige tilbud på foreningens hjemmeside.

Ca. 30 organisationer er med i brancheforeningen.

Periode: Maj 2014 - juli 2017
Finansieret af: Det Obelske Familiefond
Samarbejdspartner: RådgivningsDanmarks bestyrelse med repræsentanter fra 9 medlemsorganisationer. I opstartsfasen var der desuden tilknyttet en faglig ekspertgruppe.
SUS' rolle: SUS stod for processen med at udvikle og oprette brancheforeningen og var sekretariat for RådgivningsDanmark i opstartsfasen.
Social innovation

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk