Vores arbejde


Mig og min nabo

Projekt ‘Mig og min nabo’ har til formål at til formål at forebygge, at beboere med psykisk sygdom eller sårbarhed bliver isolerede, kommer i konflikt med naboer eller bliver sat ud af deres bolig.

Jo bedre det sociale miljø blandt naboerne er, jo mere tolerant er boligområdet – også over for beboere med særlige behov. Det er grundtanken i projekt Mig og min nabo, som boligselskabet KAB har sat i gang i tre almene boligområder.

Projektet har til formål at forebygge, at beboere med psykisk sygdom og sårbarhed bliver isolerede, kommer i konflikt med naboer eller ikke kan fastholde deres bolig, fordi de i perioder falder uden for de accepterede normer for, hvordan man opfører sig.

Projektet skal skabe større viden om mennesker med psykisk lidelse og psykisk sårbarhed. Og at skabe bedre vilkår for, at beboerne selv kan håndtere og handle på bekymringer og konflikter samt vise videre til hjælp og støtte, hvor der er behov for det.

Periode: 2015 - foråret 2018
Finansieret af: Det Obelske Familiefond
Samarbejdspartner: KAB og Psykiatrifonden
SUS' rolle: Processtøtte til boligafdelingerne. Faglig sparring til projektmedarbejder. Dokumentation og erfaringsopsamling i form af kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Idekatalog til andre boligafdelinger.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk