Vores arbejde


Forældrekurser til familier med børn med handicap

Forældrekurser og en partnerskabsmodel til kommuner og brugerorganisationer.

Når en familie får et barn med en funktionsnedsættelse, er det en stor omvæltning. Ofte bliver der flere konflikter og skænderier mellem forældrene. Mødre til børn med funktionsnedsættelser har oftere symptomer på stress og depression – og familierne søger oftere hjælp hos psykolog og ægteskabsrådgiver. Andre børn i familien kan føle sig tilsidesat og overset.

Socialstyrelsen har sat gang i et projekt, der skal udvikle kurser med det formål at styrke familiernes mestring og oprette støttende netværk blandt familier med lignende vilkår og udfordringer. Desuden skal der udvikles en model for, hvordan kommuner kan samarbejde med organisationer o.a. om kurserne.

Modellerne afprøves i hhv. Aarhus, Randers, Hedensted og Aabenraa Kommuner i partnerskab med foreningen Ligeværd, Autismeforeningen og Danske Handicap.

Periode: 2015-2017
Finansieret af: Socialstyrelsen.
Samarbejdspartner: Implement Consulting Group.
SUS' rolle: Udvikling af kursusmodel til forældre med børn med handicap samt partnerskabsmodel til kommuner og frivillige organisationer. Modellerne udvikles og tilrettes løbende sammen med aktørerne.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk