Vores arbejde


Fædre på forkant – et gruppetilbud til far i den tidlige indsats

Fædre er vigtige ressourcepersoner i deres børns liv, og fædre i sårbare børnefamilier vil ofte gerne deltage i børnenes liv. Men hvis de skal involvere sig mere, skal kommunernes tilbud også matche fædrenes ønsker og behov og ikke kun henvende sig til moren.

I projekt Fædre på Forkant har sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner afprøvet og realiseret et nyt målrettet fædregruppetilbud, de selv har været med til at udvikle.

Fædregrupperne i de tre kommuner blev tilrettelagt efter fælles principper. Fædrene havde mulighed for at deltage uden mødre – og mulighed for at deltage alene med deres børn. Indholdet i fædregrupperne var en blanding af aktiviteter, samtale og erfaringsudveksling for mindre grupper af fædre med mulighed for at skabe netværk. Grupperne var faciliteret af en mandlig gruppeleder og møder og aktiviteter lå uden for normal arbejdstid.

Fædre, der har deltaget i Fædre på forkant

  • Har fået større selvtillid i farrollen
  • Oplever bedre kommunikation med barnets mor
  • Føler sig mere ligestillet i forældreskabet

Ud til flere kommuner

Socialt Udviklingscenter SUS har understøttet og samlet fælles erfaringer fra kommunernes arbejde med at afprøve det nye koncept. Center for Børneliv har bragt den nyeste forskningsbaserede viden ind i projektet. Udviklingen og afprøvingen af fædregrupperne var støttet af Det Obelske Familiefond.

Ambitionen er, at tilbuddet om fædregrupper kan bredes ud til flere kommuner. Så fædre i sårbare småbørnsfamilier bliver klædt godt på til at være vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på lang sigt.

Læs vidensnotater

Læs rapport fra projektet

Periode: Februar 2018 - december 2019
Finansieret af: Det Obelske Familiefond
Samarbejdspartner: Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner. Center for Børneliv.
SUS' rolle: Processtøtte til kommunerne. Evaluering.
Social innovation

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk