Vores arbejde


Brugernes oplevelse af de psykosociale indsatser

Rådet for Socialt Udsatte har bedt SUS undersøge, hvordan brugere i tre kommuner oplever kvaliteten af de psykosociale tilbud som fx bistand fra en støtte-kontaktperson eller en mentor.

Brugerundersøgelsen satte fokus på temaerne: værdighed, selvstændighed og inddragelse, relationer, fleksibilitet, sammenhæng og livskvalitet. Den omfattede 199 borgere i Gladsaxe, Faaborg-Midtfyn og Holstebro Kommuner.

Undersøgelsen viste, at brugerne helt overordnet er tilfreds med den hjælp, de får fra kommunen. De yngre brugere under 30 er mindst positive.

Brugernes stemme er central

Undersøgelsen er en pilotundersøgelse, der skal bidrage til at bane vejen for mere systematisk at inddrage brugerne i udvikling af de psykosociale tilbud. Det psykosociale område er under stor forandring. Ikke mindst som følge af kontanthjælps- og førtidspensionsreformerne. Brugernes stemme er central for at finde ud af, hvad der sker på området, og hvordan hverdagen og livet generelt ser ud for brugere af kommunernes psykosociale tilbud.

Rapporten kan bruges af kommuner, styrelser, ministerier og brugergrupper.

Læs rapporten

Periode: Juli 2015 - december 2015
Finansieret af: Rådet for Socialt Udsatte
SUS' rolle: Tværgående temperaturmåling på brugernes oplevelse af den psykosociale indsats i tre kommuner. De enkelte kommuner har med undersøgelsen fået et konkret værktøj til videreudvikling af kvaliteten.
BrugerindflydelseInvolvering

Vores folk på projektet

Projektleder
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk