Publikationer

  • Udgivelse

Stop hjemløshed – Unges erfaringer

Publikationen udgør et vidensgrundlag, hvor 16 unge, der alle har forskellige erfaringer med hjemløshed, har skabt ny viden om hjemløshed.

Forfattere Agnete Neidel, Anne Bergvith Sørensen, Signe Bohm & Sussi Maack

Udgivelsesår 2021

Antal sider 52

Publikationen udgør et vidensgrundlag, hvor 16 unge, der alle har forskellige erfaringer med hjemløshed, har skabt ny viden om hjemløshed.

Hjem til Alle alliancen og Socialt Udviklingscenter SUS har lyttet til de unges erfaringer, og gennem en dialog- og involveringsproces har de unge peget på barrierer og potentialer for at stoppe hjemløshed blandt unge.

Publikationen er bygget op omkring fire temaer og anbefalinger. Temaer, som de unge selv har identificeret som de vigtigste på tværs af deres erfaringer, og som er perspektiveret i samarbejde med fagprofessionelle og forskere. Med afsæt i temaerne tegner der sig fire pejlemærker for, hvordan vi som samfund kan gøre det bedre, end vi gør i dag. Håbet er, at pejlemærkerne kan sætte retning for politiske beslutninger og konkrete handlinger.

Download publikationen som pdf