Publikationer

  • Udgivelse

Sprog og læselyst hos små børn – kortlægning af danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer

SUS har med støtte fra Egmont Fonden kortlagt danske initiativer med fokus på små børns sprog og læselyst

Forfattere Anna Mollerup, Elisabeth Mamsen, Emma Sandberg Biltoft

Udgivelsesår 2021

Antal sider 50

De allerfleste børn kommer på et tidspunkt til at mestre sproget. Men forskelle i, hvornår ordene begynder at forme sig, og hvordan ordforrådet og referencerammerne for sproget udvikler sig i samspil – eller fravær af samspil – med omgivelserne, har betydning for børns fremtidsmuligheder. Det gælder både muligheder for uddannelse og job, og når det kommer til almen trivsel og selvforståelse.

SUS har med støtte fra Egmont Fonden kortlagt danske
initiativer med fokus på små børns sprog og læselyst for at se på, hvad der findes af tiltag for at imødegå udfordringerne. På baggrund af kortlægningen har vi desuden skitseret en række uudnyttede potentialer.

Rapporten er skrevet for at skabe debat om og give inspiration til, hvordan der kan skabes bedre forudsætninger for at styrke sprog, kommunikation og læselyst hos børn, hvis hjemmemiljø ikke som en selvfølge byder på overflod af kærlig kommunikativ interaktion, rige sproglige input og introduktion til bøger.