Publikationer

  • Udgivelse

Social Udvikling Sammen – SUS’ årsberetning 2020

Forfattere Karen Thougård Pedersen

Udgivelsesår 2021

Antal sider 38

‘Social udvikling sammen’ – det er overskriften for SUS’ årsberetning 2020. Beretningen er bygget op om SUS’ tre pejlemærker. De handler om, hvordan vi i samarbejde med borgere, kommuner, ministerier, fonde, organisationer og virksomheder på det sociale felt kan:

  • Give mennesker i udsatte positioner en større stemme i udviklingsprocesser og større indflydelse på egne forløb.
  • Forbedre og forenkle samfundets støtte- og hjælpesystemer med særligt fokus på deltagelse og tillidsfulde relationer som de bærende forandringsmekanismer.
  • Være risikovillige og eksperimenterende i måden vi i fællesskab udforsker og løser sociale problemer på, i erkendelse af at vi sjældent kender svarene på forhånd.