Publikationer

  • Udgivelse

Redskabs- og metodekatalog – idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

Kataloget præsenterer redskaber og metoder, som medarbejdere og ledere kan bruge til at skabe øget indflydelse i hverdagen og i tilbuddets organisering.

Forfattere Elisabeth Mamsen, Signe Groth Andersson og Karen Pedersen

Udgivelsesår 2015

Antal sider 33

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne konkrete og handlingsorienterede ideer til, hvordan de kan arbejde med det i praksis.

Kataloget her præsenterer redskaber og metoder, som medarbejdere og ledere kan bruge til at skabe øget indflydelse i hverdagen og i tilbuddets organisering. Og nye måder at tænke brugernes perspektiv ind i arbejdet.