Publikationer

  • Udgivelse

Ledelse i arbejdet med det voldsomme

Materialet henvender sig til ledere af sociale tilbud, plejecentre og andre steder, hvor der indimellem, jævnligt eller ofte, forekommer voldsomme situationer i samspillet mellem mennesker.

Forfattere Line Top Abildtrup

Udgivelsesår 2021

Antal sider 44

Materialet henvender sig til ledere af sociale tilbud, plejecentre og andre steder, hvor der indimellem, jævnligt eller ofte, forekommer voldsomme situationer i samspillet mellem mennesker.

Formålet er at invitere ledere til – med afsæt i den lokale kontekst – at overveje og reflektere over, hvordan man kan finde ståsteder og skabe rammer for at arbejde med forebyggelse af det voldsomme. For at skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø på et område, der er komplekst og fyldt med dilemmaer.

Hent materialet som pdf