Vores arbejde


Tværgående evaluering af Velux Fondens pulje ’Fællesskaber for alle’

Fem organisationer har fået støtte fra Velux Fonden til at udvikle virksomme måder til at få flere udsatte voksne ind i frivillige fællesskaber. SUS følger projekterne og gennemfører en tværgående evaluering.

Hvad skal der til for, at unge og voksne i en social udsat position kan blive aktive deltagere i frivillige fællesskaber? Det er det vigtige spørgsmål, som Velux Fonden rejser gennem puljen ’Fællesskaber for alle’. Fem organisationer har hen over de kommende to-tre år fået midler til at undersøge og udvikle virksomme måder at invitere mennesker med sårbarhed ind i frivillige fællesskaber.

SUS skal følge projekterne og gennemføre en tværgående evaluering. På den måde bliver det muligt at kvalificere de enkelte projekter og samtidig løfte blikket fra det enkelte projekt og skabe viden på tværs, så feltets samlede viden om deltagelse i frivillige fællesskaber for unge og voksne i en udsat position øges. SUS’ evalueringsdesign tager afsæt i en hypotesegenerende tilgang, der både rummer individuel projektsparring og tværgående læringsloop, der udvikler og samler viden på tværs af projekterne.

Den fem organisationer, der har modtaget støtte, er: Frivilligcenter Silkeborg, Muhabet, Outsideren, DGI Storstrømmen og Indvandrer Kvindecentret.

Evalueringen er nu færdig, og du kan læse og downloade den via linket herunder.

Læs publikationen

Sådan kan I gøre

Mennesker i udsatte positioner kan udvikle egne livsmuligheder ved at deltage i skabelse af fællesskaber.

Vil du vide mere om, hvad projektet er gået ud på? Så læs med her.

Læs artiklen
Periode: 2021 - 2023
Finansieret af: VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN
SUS' rolle: Tværgående evaluering, projektsparring.

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Projektleder Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk