Publikationer

  • Udgivelse

Fællesskaber for alle

Seks foreningers erfaringer med at gøre mennesker i udsatte positioner til medskabere af frivillige foreningsfællesskaber.

Forfattere Signe Groth Andersson og Simon Hjortnæs Haugegaard

Udgivelsesår 2023

Antal sider 41

Mennesker i sårbare positioner er ofte udelukket fra fællesskaber, hvor vi skaber noget sammen. Men dét at være en del af et meningsfuldt fællesskab er afgørende for både trivsel og livsmuligheder.
Derfor er det vigtigt at arbejde med, at alle skal have adgang til at deltage i fællesskaber, hvor man kan bidrage og være medskaber.
Under Velux Fondens “Fællesskaber for alle” har 5 projekter arbejdet med at bane vejen for, at mennesker i sårbare positioner kan blive en del af frivillige fællesskaber. SUS har fulgt projekterne fra starten og samlet erfaringerne.
I publikationen er alle de erfaringer samlet. Lige fra hvilken forskel, det gør for de mennesker, der er blevet en del af et fællesskab, til konkrete måder man som forening kan arbejde mere inkluderende på. Håbet er, at erfaringerne kan inspirere andre foreninger til at gøre en endnu større indsats for at skabe mere inkluderende fællesskaber.