Vores arbejde


Spil sammen!

Spil sammen! er et partnerskab mellem SUS, fem kommuner og Velux Fonden.

Målet er at udvikle en samlet metode og tilgang, der kan skabe koblinger mellem den kommunale socialpsykiatri og civilsamfund, som understøtter, at mennesker med alvorlig psykisk mistrivsel får adgang til bæredygtige og ligeværdige relationer. På en måde, så det spiller sammen med det støttetilbud, den enkelte indgår i – og med medbestemmelse som det helt centrale omdrejningspunkt.

Et ‘helt’ forløb

Tilgangen rammesætter et forløb, hvor det enkelte menneske oplever et mere ’helt’ forløb med en forbindelse til det omkringliggende samfund med udgangspunkt i egne ønsker, drømme og behov.

Et yderligere formål med metoden er at bringe aktører i socialpsykiatrien og civilsamfundet tættere på hinanden og facilitere, at yderligere snitflader samt reelle og tætte samarbejdsrelationer kan opstå.

Fire fasers forløb

Projektet består af fire faser, hvori en samlet metode udvikles, afprøves, forankres og formidles til gavn for andre kommuner:

  1. Opstart
  2. Udforskning og involvering
  3. Udvikling og afprøvning
  4. Forankring og Formidling

Fokus på mistrivsel

VELUX FONDEN støtter udviklingen af nye indsatser, der har fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel. Dette projekt er et af syv, fonden har udvalgt. For at sikre, at projekterne giver mening for brugerne, har fonden i udvælgelsesprocessen fået hjælp af ti erfaringseksperter, der selv har oplevet psykisk sygdom og mistrivsel.

Få mere at vide
Periode: 2022-2025
Finansieret af: VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN
Samarbejdspartner: Aarhus, Esbjerg, Frederikssund, Furesø og Rudersdal kommuner. Dansk Røde Kors og DGI indgår som sparringspartnere ift. samarbejdet med civilsamfundet
SUS' rolle: Sammen med fem kommuner er SUS med til at udforske, involvere borgere, udvikle, afprøve og forankre en samlet metode til at bygge bro mellem tilbud i socialpsykiatrien og civilsamfundet, så flere borgere i psykisk mistrivsel får adgang til fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. SUS udarbejder, justerer og formidler den samlede metode. Facilitering af involveringsmøder, udviklings-, konkretiserings-, forankrings- og læringsworkshops samt temadage mhp. løbende læring, implementering og formidling.
Social innovation

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk