Vores arbejde


De Små Børns Bornholm

Storskalaprogram for forbedring af børns livschancer

Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund end børn i Danmark generelt. Bornholm Regionskommune har med støtte fra Egmont Fonden iværksat programmet De Små Børns Bornholm – et storstilet initiativ for omlægning af indsatser og intensiveret samarbejde internt og eksternt for at give børn og familier fokuseret støtte i de tidlige år. Ambitionen er at give alle børn på øen de bedst mulige livschancer og det bedst mulige afsæt for videre læring, udvikling og trivsel.

Samskabelse på tværs

SUS er partner i De Små Børns Bornholm. Vi bidrager til opbygningen af den samlede programorganisation og er med til at planlægge og gennemføre en lang række aktiviteter under programmets i alt fire spor. Vi bidrager til facilitering af udvalgte interne kommunale omstillings- og omstruktureringsprocesser samt styrkelse af borgerinddragelse, innovationsfaglighed og samskabelse på tværs af aktører.

SUS bidrager desuden til formidling af programindsatsens resultater gennem erfaringsudveksling, oplæg m.m. for at inspirere udover den bornholmske kontekst og danne grundlag for at udvikle lignende tiltag andre steder.

Første del af programmet løber i 4 år med mulighed for forlængelse til i alt 8 år på baggrund af en vurdering af de indledende erfaringer og resultater.

Er du blevet nysgerrig?

Begyndelsen

Begyndelsen

Før storskalaprogrammet gik i gang, blev der lavet et forprojekt, der skulle bane vejen for en længerevarende indsats for at forbedre børns livschancer. Læs mere om det her.

Læs om forprojektet
BorgerLab Bornholm

BorgerLab Bornholm

I det indledende arbejde til De Små Børns Bornholm besøgte vi i løbet af en uge 40 bornholmske småbørnsfamilier. Besøgene blev til en række små portrætter og fortællinger fra familierne.

Læs fortællinger
Missionsorientering

Missionsorientering

Ledelsesalmanakken taler om projektet med udviklingschef i SUS Anna Mollerup og centerchef for Center for børn og familie i Bornholms Regionskommune Ann Rubæk-Nielsen.

Lyt til podcasten

Artikler om De Små Børns Bornholm

Se webinar fra VIVE om erfaringerne fra De Små Børns Bornholm

Periode: 2020 - 2024
Finansieret af: Egmont Fonden og Bornholms Regionskommune
Samarbejdspartner: Programmet er et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, SUS og Egmont Fonden. Lokalt samarbejdes med diverse organisationer, foreninger m.m. samt familier og børn. VIVE er evalueringspartner.
SUS' rolle: Bistand til programdesign og -organisering, processtøtte og facilitering af udviklings- og inno- vationsprojekter og eksperimenter under programmet, herunder intensiv involvering af småbørnsfamilier og facilitering af civilsamfundssamarbejde og alliancedannelse.
Social innovationInvolveringRelationel velfærd

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk