Aktuelt

NYHED 29.10.2021


Vokseværk i De Små Børns Bornholm

Børn på Bornholm vokser hyppigere end andre børn i Danmark op i en familie, der befinder sig i en udsat position i samfundet – og op mod hvert tredje barn i 3 års-alderen giver anledning til bekymring fra fagpersoner. Det har betydning for børnenes udvikling, læring og generelle trivsel – og dermed også for samfundet på Bornholm, som i forvejen har flere sociale og socioøkonomiske udfordringer end mange andre kommuner i Danmark.

Netop derfor er øens børn helt centrale. De er nøglen til at vende en samfundsudvikling – hvis den rigtige støtte og meningsfulde indsats er til stede.

Sådan lyder udgangspunktet for det storstilede og ambitiøse program De Små Børns Bornholm, som har været i gang siden januar 2020 – og som er det første af sin art i Danmark.

Programmet gennemføres af Bornholms Regionskommune med hjælp fra Socialt Udviklingscenter SUS og med støtte fra Egmont Fonden. Det består kort sagt af en række indsatsområder, hvor hjælp og støtte til småbørnsfamilierne intensiveres, sættes ind tidligere og flyttes tættere på småbørnsfamiliers hverdag.

Her halvandet år efter, programmet gik i gang, er der fuld fart på både udvikling og afprøvning af forskellige indsatser, fortæller Anna Mollerup, der er projektleder og chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS:

De Små Børns Bornholm er ved at udvikle sig til en værdifuld platform, der bl.a. kan være med til at skabe og facilitere samarbejder på tværs af kommune og civilsamfund, hvor der arbejdes systematisk om at støtte endnu bedre op om øens mindste, siger hun.

Platform for samarbejde og nye løsninger

I 2018 gennemførte Bornholms Regionskommune og Socialt Udviklingscenter SUS bl.a. med hjælp fra pædagogstuderende fra Københavns Professions-højskole Bornholm et forprojekt, der med udgangspunkt i samtaler med 40 bornholmske småbørnsfamilier, samt en lang række fagpersoner fra kommunen, civilsamfundet og hospitalsvæsenet, mundene ud i en programindsats med i alt fire spor.

De igangsatte indsatser i de fire spor afspejler formålet med programmet: at udvikle og afprøve indsatser, der kan løfte småbørnsområdet på Bornholm. Perioden siden januar 2020 og til nu er der arbejdet intensivt med bl.a. at styrke den pædagogiske praksis i øens børneinstitutioner, den helt tidlige indsats ved graviditet og fødsel og ikke mindst med oprettelsen af Bornholms Børnealliance.

Tværgående samarbejde med mening

At udvikle samarbejdet på tværs af og internt i kommune og civilsamfund er en væsentlig del af programmet. I Bornholms Børnealliance er over 30 forskellige lokale foreninger og organisationer gået sammen med det formål at skabe et fælles engagement for at støtte og løfte de bornholmske småbørn og deres familier. Der er indtil videre blevet afholdt tre møder i Bornholms Børnealliance, hvor man blandt andet har diskuteret, hvilke muligheder der ligger i civilsamfundet. Alliancen har fornyligt fået et manifest, der danner grundlag for medlemmernes fælles arbejde. Bornholms Børnealliance vil samarbejde tæt med de kommunale aktører, et samarbejde, der er nødvendigt for at De Små Børns Bornholm skal lykkes, og som samtidig skaber sammenhængskræft mellem øens kommunale og lokale kræfter.

Fremtiden byder på mere involvering

De hidtidige indsatser i De Små Børns Bornholm peger i en positiv retning, og der er stor grund til optimisme. Det er dog nødvendigt, at der stadig arbejdes benhårdt og fokuseret, og at dem, det handler om, stadig løbende bliver involveret i processen. Det Store Lytteprojekt vil i det kommende år gøre netop dette ved systematisk at træne lyttemusklerne hos øens fagpersoner. Tanken er, at man ved at lytte til og gå dialog med øens småbørnsfamilier kan få en bedre forståelse for deres situation, og på den måde kan man skabe bedre og mere varige løsninger. Samtidig giver lytteprojektet også redskaber, der kan bruges i fagpersonerne interne arbejde.

De Små Børns Bornholm er godt på vej, og i SUS ser man frem til fortsat at være med til at facilitere, udvikle og nytænke løsninger og samarbejder, der kan fremme trivslen og livsdueligheden blandt småbørn på Bornholm.