Publikationer

  • Udgivelse

Unge som erfaringseksperter – Inspiration til involvering og samskabelse

Inspirationshæfte: Hvad der er brug for at gøre anderledes, hvis færre unge med en anbringelsesbaggrund skal havne i ustabile boligforhold og hjemløshed?

Forfattere Agnete Neidel, Anna Mollerup og Sussi Maack

Udgivelsesår 2019

Antal sider 28

Bikubenfonden og SUS har samarbejdet med en gruppe tidligere anbragte unge om at forstå, hvad der er brug for at gøre anderledes, hvis færre unge med en anbringelsesbaggrund skal havne i ustabile boligforhold og hjemløshed.

Inspirationshæftet er udarbejdet på baggrund af processen med de unge. Det bygger samtidig på SUS’ mange års erfaring med at skabe gode rammer for brugerindflydelse – herunder ungeindflydelse – i udviklingen af velfærdssamfundet og udformningen af nye tilbud og indsatser.

Se også rapporten Ung mellem anbringelse og eget hjem (Bikubenfonden og SUS, 2019). Rapporten er skrevet på baggrund af viden skabt i processen med de unge.