Publikationer

  • Udgivelse

Ung mellem anbringelse og eget hjem – udfordringer og potentialer

Mange anbragte unge i Danmark mister fodfæste, når de fylder 18 og skal flytte i egen bolig. Rapporten bygger på involvering af 18 tidligere anbragte unge samt fagfolk, praktikere og forskere.

Forfattere Agnete Neidel, Anna Mollerup, Sussi Maack og Ursula Hofeldt

Udgivelsesår 2019

Antal sider 58

Mange anbragte unge i Danmark mister fodfæste, når de fylder 18 og skal flytte i egen bolig. Manglende relationer og oplevelsen af, at det offentlige system ikke hjælper tilstrækkeligt, er nogle af de barrierer, som gør det svært at stå på egne ben, når voksenlivet banker på. Rapporten bygger på involvering af 18 tidligere anbragte unge samt fagfolk, praktikere og forskere.

Se også rapporten Unge Som Erfaringseksperter