Publikationer

  • Udgivelse

Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Erfaringsbaseret og praksisorienteret inspirationsmateriale med introduktion til centrale temaer, der kan indgå i en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge i de danske kommuner.

Udgivelsesår 2018

Antal sider 27

Erfaringer fra referencekommuner i Partnerskabsprojektet i Socialstyrelsen. Inspiration og illustration.

Erfaringsbaseret og praksisorienteret inspirationsmateriale med introduktion til centrale temaer, der kan indgå i en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge i de danske kommuner.