Publikationer

  • Udgivelse

Natur til et godt liv – Unges anbefalinger og forslag til løbende ungeinvolvering

Anbefalinger til Natur til et godt liv om, hvordan indsatsen kan forbedres til gavn og støtte for flere unge i udsatte positioner.

Forfattere Anna Helene Mollerup, Signe Groth Andersson, Sussi Maack og Valdís Esbjerg Jensen

Udgivelsesår 2022

Antal sider 27

Den natursociale indsats Natur til et godt liv i Svanninge Bjerge stiller naturfagligt personale og faciliteter til rådighed for organisationer og kommunale tilbud, som arbejder med natur som et element i pædagogiske og/eller terapeutiske tilbud til unge på kanten.

Projektet har til formål at udvikle den natursociale praksis og dele viden på området ved at inddrage de unges perspektiver.

Publikationen her er anbefalinger til Natur til et godt liv om, hvordan indsatsen kan forbedres til gavn og støtte for flere unge i udsatte positioner.

Til publikationen hører bilaget “Unges konkrete anbefalinger til den natursociale indsats”.