Publikationer

  • Udgivelse

Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

10 pejlemærker, der formidler aktuelt bedste viden til medarbejdere og ledelse i bostøtten, bl.a. med fokus på hvordan hele afsættet for bostøtten må baseres på et tæt recovery-orienteret samararbejde, understøtte borgerens hverdagsliv og sikre sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb.

Udgivelsesår 2021

Antal sider 122

Publikationen indeholder 10 pejlemærker, der formidler aktuelt bedste viden til medarbejdere og ledelse i bostøtten, bl.a. med fokus på, hvordan hele afsættet for bostøtten må baseres på et tæt recovery-orienteret samararbejde, understøtte borgerens hverdagsliv og sikre sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb.

Pejlemærkerne er udarbejdet med afsæt i et litteraturstudie og en praksiskortlægning, som er gennemført og udgivet af VIVE i samarbejde med SUS og Socialstyrelsen. Herudover har en arbejdsgruppe bidraget til udviklingen af pejlemærkerne.

Download rapporten som pdf