Publikationer

  • Udgivelse

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Forfattere Socialt Udviklingscenter SUS og Implement Consulting Group

Udgivelsesår 2016

Antal sider 19

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Tablets og andre digitale redskaber kan give lyst til læring, fungere som social brobygger og være med til at inkludere børn i fællesskabet. Det er nogle af konklusionerne fra forskningsprojektet. Digitale redskaber er dog ikke er en kvalitet sig selv. Personalet skal løbende overveje, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

Se også: Brug Af Digitale Redskaber I Dagtilbud – Resultater Fra Praksisnær Forskning