Aktuelt

NYHED 03.06.2024


Unges stemmer: Jesper Hvidbjerg Callesen

Mød Jesper Hvidbjerg Callesen, skoleleder, FGU Vest Esbjerg. Han har deltaget i flere involveringsprocesser med unge i Esbjerg.

På vores skole gør vi rigtig meget ud af at involvere vores elever, de unge, i de beslutninger, der skal tages. Men også i det hele taget. Vi tager deres stemme meget alvorligt. De skal være med til at præge deres egen hverdag, så det ikke kun er voksne, der bestemmer. Døren er altid åben. Også hvis det handler om generel trivsel. Fx bare dét at gå en tur på 20 minutter sammen og få snakket om: Hvor er vi henne?

Jeg oplever, at når de unge får deres stemme frem og med i beslutninger, udvikler det den enkelte unge til et helt menneske. Når de får rum til at udtrykke sig med egne følelser og holdninger. Det er også godt for de voksne og skolens medarbejdere. Det giver en værdifuld relation, når unge føler sig set, hørt og – ikke mindst –mærket.

Det at få en stemme som ung, handler også om at få reel indflydelse. Her på skolen er der nogle gange unge, der vil have ændret et eller andet, som ikke kan lade sig gøre, fordi det rent organisatorisk ikke er muligt. Men mange gange kan ting sagtens lade sig gøre. Vi lytter altid.

Jeg oplever også, at de beslutninger, der bliver taget på skolen, er mere overvejede, når de unges stemme inviteres med, end når det bare er den voksne, der taler og tager beslutningerne.

Unge vil så gerne bidrage

Det mest overraskende ved at bringe de unges stemmer frem har for mig været, at de har så meget på hjerte. De vil så gerne bidrage til samfundet i dag, men der er ofte ikke plads og rum til, at de får en stemme i den kontekst, der er i dag.

Her tænker jeg specifikt på rammebetingelserne i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne, der gør, at alle undervisere og medarbejdere har for travlt med at nå deres mål, og hvad de unge skal opnå.

Det betyder, at det bliver svært at vægte, at de unge har behov for mere end bare dét at få en uddannelse og en karakter, men behov for at blive dannet som mennesker.

Skulle jeg give andre skoler, skoleledere eller politikere et godt råd, ville det derfor være: Skab rum til relationerne med de unge. Værdsæt den unges stemme, for den unges stemme giver så meget mening.

Vil du vide mere?

Denne beretning indgår i SUS’ årsmagasin 2024, som handler om, hvordan vi arbejder med involvering af erfaringsbaseret viden.

Du kan hente og læse magasinet i sin helhed via linket herunder.