Aktuelt

NYHED 31.01.2024


Sådan kan man styrke anbragte børn og unges netværk

Der er omkring 13.000 anbragte børn og unge i Danmark. Mange af dem kæmper efter endt anbringelse med, at de har et meget lille netværk.

Unge, som har været anbragt, fortæller, at de står alene, uden et netværk, uden en tryg base eller et sikkerhedsnet af venner, familie og andre vigtige relationer, der griber dem, når livet bliver svært. Det betyder, at de ofte står alene i den afgørende overgang fra at være barn til at være ung og til at blive voksen og skulle stå på egne ben.

Projektet ”Netværk der bærer” har siden 2021 derfor arbejdet med at udvikle bedre støtte til at styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer, så de står bedre rustet i overgangen til at etablere eget hjem. Med nuværende og tidligere anbragte børn og unges erfaringer som et centralt omdrejningspunkt.

I et nyt inspirationskatalog samler vi op på projektet med konkrete bud på, hvordan børne- og ungehjem kan styrke anbragte børn og unges netværk under anbringelsen og i forbindelse med fraflytning.

Konkrete bud

Inspirationskataloget peger på fire vigtige områder i arbejdet med at styrke anbragte børn og unges netværk og kommer med 16 bud på, hvordan det kan se ud i praksis.

De løsninger, som beskrives i kataloget, er udviklet og afprøvet af medarbejdere og forstandere på syv børne- og ungehjem i samarbejde med nuværende og tidligere anbragte unge fra de enkelte steder.

Det er de unge, der har peget på, hvad der er brug for at arbejde med for at styrke netværket under anbringelsen, og de har også været med til at afprøve løsningerne.

Mindset betyder noget

Inspirationskataloget beskriver også et skift i mindset, som er nødvendigt at arbejde med for at lykkes med at skabe en pædagogisk praksis, der styrker børnenes netværk og relationer under anbringelsen.

Et mindsetskifte, som ifølge medarbejderne er opstået som følge af det tætte samarbejde med de unge om både forståelsen af udfordringen og formuleringen og afprøvningen af løsninger.

Inspiration til andre

Håbet er, at inspirationskataloget vil give flere børne- og ungehjem lyst til og mod på, sammen med børnene og de unge på stedet, at gå på opdagelse i mulighederne for at gøre sig erfaringer med at opbygge og vedligeholde relationer og netværk under anbringelsen og ved fraflytning.

Så de unge står stærkere – og har et netværk, der bærer – når de efter anbringelsen skal etablere sig i egen bolig og tage hul på et nyt kapitel i deres liv.

Unikt partnerskab

Projektet er et samarbejde mellem SUS, De Anbragtes Vilkår og syv opholdssteder under organisationerne LIVSVÆRK, KFUMs Sociale Arbejde, Jysk Børneforsorg og Københavns Kommune med Egmont Fonden som finansiel partner, der har nuværende og tidligere anbragte børn og unges erfaringer som et centralt omdrejningspunkt.

Hvad er projekt Netværk der bærer?

Hvad er projekt Netværk der bærer?

Et samarbejde mellem SUS, De Anbragtes Vilkår og syv opholdssteder under organisationerne LIVSVÆRK, KFUMs Sociale Arbejde, Jysk Børneforsorg, Københavns Kommune og Egmont Fonden. Hvor børns og unges stemmer og viden står helt centralt.

27 gode idéer – fra børn- og unge hjem

27 gode idéer – fra børn- og unge hjem

Før løsningsbud kommer idéer – og afprøvning af idéer. I løbet af projektet arbejdede syv børne- og ungehjem med med forskellige idéer, som de satte sig for at prøve af for at blive bedre til at skabe netværk for anbragte børn og unge. Det blev til 27 idéer i alt. Nogle blev til noget, andre ikke.

De fagprofessionelles stemme

De fagprofessionelles stemme

“Anbragte unge mangler netværk til at holde hånden under dem, når de skal stå på egne ben. Vi, personalet på anbringelseshjemmene, og de unge selv gør nu noget ved det.” Pædagogisk praksis er vigtigt. Kronik i Socialpædagogen fra fagprofessionelle.