Aktuelt

NYHED 31.05.2024


Bliv klogere på involvering med nyt magasin fra SUS

Mange har et udtalt ønske om at involvere og skabe adgang til indflydelse for mennesker med levede erfaringer. I vores nye årsmagasin har vi samlet en buket af artikler, overvejelser, inspiration og virksomme greb og ingredienser, som kan inspirere andre.

Mennesker i udsatte positioner skal sidde med om bordet og have en stemme dér, hvor beslutningerne træffes og implementeres. Devisen ‘intet om os uden os’ er blevet et slogan for mange brugerorganisationer på det sociale felt.

Forståelsen af, at man skal høre og inddrage borgere i udvikling og udmøntning af socialpolitikken har forandret sig over tid. I dag forstår de fleste borgeren som ekspert på eget liv og som havende en vigtig stemme ind i udviklingen af sociale tilbud, politik og viden.

I SUS har vi gennem mere end 30 år været med til at skubbe på denne udvikling.

Og i dag arbejder vi stadig metodisk med, hvordan mennesker med levede erfaringer kan indgå som ligeværdige samarbejdspartnere og forandringsagenter i den grundlæggende udvikling af velfærdssamfundets rammer og strukturer.

Hvordan vi gør det og hvilke overvejelser vi gør os, kan man læse om i vores nye årsmagasin, der sætter involvering på dagsordenen.

Gode involveringsprocesser

Vellykket involvering er en mangefacetteret øvelse, der stiller krav om refleksion og handling i alle led af processen. Hvis vi skal lykkes med en involveringsproces, der skaber ny viden og opleves god, kræver det et stort forarbejde, rummelighed for at lade proces og indhold opstå i samarbejde med de involverede, og at man er bevidst om de mange faldgruber, der kan være.

Det handler selvfølgelig også om at skabe nogle gode rammer for det konkrete møde mellem dem, der involveres, og dem, der involverer. Men en god involveringsproces handler om meget mere end de konkrete møder mellem de involverede og de involverende.

Der er elementer før, mellem og efter, som er nødvendige at have fokus på og allokere tid og ressourcer til, hvis man vil lykkes med at skabe reel adgang til indflydelse.

I vores nye årsmagasin kan du få inspiration til det hele.

Metoder er vigtige - men ikke alt

Involvering kan tage mange forskellige former – og kan have mange forskellige ‘output’. I SUS arbejder vi med forskellige metodiske greb til involvering.

Vi har anvendt ungecamps, lyttelabs, ansat unge erfaringseksperter og meget mere. Du kan læse om, hvordan vi arbejder med de forskellige metodiske greb, og hvilke overvejelser vi gør os.

Med de forskellige metoder involverer vi også på forskellige måder. Nogle gange handler det om at få levede erfaringer bragt i spil som vigtigt vidensinput til forandringsprocesser i et system eller på policy-niveau. Andre gange er de levede er- faringer vigtige vidnesbyrd i kollektive analyseprocesser, der peger mod løsningsforslag med væsentlige perspektiver, som de fagprofessionelle i praksis ikke selv ville have været opmærksomme på. Også det giver magasinet et indblik i.

Vores erfaring på tværs af alt fra små intensive til lange omfattende involveringsprocesser er, at det vigtigste for at skabe en god involvering ikke er, præcis hvilke konkrete metoder, man anvender, men de refleksioner, man gør sig undervejs. De refleksioner har vi også taget med i magasinet – i håb om, at de kan inspirere andre.

God læselyst – du kan hente og læse magasinet digitalt herunder.