brug sus

SUS er et non-profit socialt projekt- og videnshus. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger. Vores tilgang og strategier varierer, men vi forsøger altid at skabe blivende forandringer for dem, indsatserne handler om. Vi skaber resultater ved at kombinere viden om, hvad der virker, med nysgerrighed og mod til at eksperimentere.

Brug vores viden

Vi tilbyder redskaber, indsigter og viden til at skabe socialt bæredygtige og klogere løsninger og metoder. Besøg vores fagunivers og se vores mange publikationer.

Brug os til sociale forandringer

Vi designer, udvikler og faciliterer metoder og processer, der skaber sociale forandringer og giver mennesker i udsatte positioner en tydelig stemme.

Brug vores folk

Vi er et engageret hold af mennesker med hver vores unikke faglige baggrund, kompetencer og erfaring. Og vi brænder for det, vi laver. Læs mere om os.

sådan arbejder vi

Involvering

Sammen med andre udforsker vi, hvordan vi kan give mennesker i udsatte positioner en større stemme i udviklingsprocesser og større adgang til indflydelse på den viden, rammer og de indsatser, som påvirker deres liv og muligheder.

Læs mere

System-
forandringer

Vores fokus er, hvordan vi kan forbedre og forenkle samfundets støtte- og hjælpesystemer – med særlig vægt på deltagelse og tillidsfulde relationer som de bærende forandrings­mekanismer.

Læs mere

Eksperimenter

Vi er optaget af, hvordan vi kan arbejde risikovilligt og eksperimenterende i måden, vi i fællesskab udforsker og løser sociale problemer på – for ingen kender svarene på forhånd.

Læs mere