Vores arbejde


Udviklingsforløb for alle mellemledere i OK-fonden

En stigende mangel på arbejdskraft er i dag et af de vilde problemer på velfærdsområdet. Hos OK-fonden, som bl.a. driver plejehjem og bosteder, kan man også mærke udfordringen, og de besluttede derfor bl.a. at sætte ind med et udviklingsforløb til alle mellemledere (ca. 60) med fokus på rekruttering, on-boarding og fastholdelse.

SUS udviklede et forløb med fokus på en blanding af faglige input, erfaringsudveksling, transfer samt træning i designtænkning og prøvehandlinger i egen praksis. Alt sammen med rekruttering, on-boarding og fastholdelse/tilknytning for øje, og hvordan vi også fremadrettet kan sikre behandling, pleje og omsorg af mennesker, som på forskellig vis havner i udsatte og sårbare positioner.

Periode: Maj 2022 – Marts 2023
Finansieret af: OK-Fonden
Samarbejdspartner: OK-Fonden
SUS' rolle: SUS stod for udviklingsforløbets overordnede design og leverancer, men det blev løbende justeret og tilpasset i tæt dialog med en arbejdsgruppe hos OK-fonden selv. Arbejdsgruppen bestod af ledelsesrepræsentanter på alle niveauer i fonden, og det tætte parløb skulle sikre, at forløbet blev så meningsgivende og anvendelsesorienteret for deltagerne som muligt. I praksis bestod udviklingsforløbet af: 1) Udviklingsdage med faglige input, øvelser og drøftelser for alle ledere i organisationen 2) Udviklingslaboratorier, hvor lederne mødtes i mindre netværksgrupper og med forskellige designmetoder udviklede og igangsatte prøvehandlinger 3) Rammesætning sponcership for at sikre ledelsesmæssig og organisatorisk opbakning til den enkeltes leders prøvehandling og læring 4) Faciliteret buddyordning og logbog for at styrke den enkelte leders transfer af udviklingsforløbet.

Vores folk på projektet

Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Projektleder Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Vibeke Normann Andersen

Vibeke Normann Andersen

Direktør, ph.d. i statskundskab Mobil 9135 6202 vna@sus.dk