Vores arbejde


Tjek på sundheden

SUS har sammen med Lolland Kommune fået midler til en integreret social- og sundhedsfremmende indsats, som har til formål at

1. Afprøve, kvalificere og implementere et sundhedstjek blandt samtlige 78 anbragte børn (2-15 år) i plejefamilier i Lolland Kommune

2. Udvikle, teste og implementere en tværsektoriel og relationel model for at arbejde med de anbragte børns sociale, mentale og fysiske sundhedsudfordringer, så deres fysiske og mentale sundhed øges – med afsæt i sundhedstjekket og en integreret social- og sundhedsfremmende indsats.

Indsatsen består bl.a. af et sundhedstjek og en trivselsamtale, som varetages af en sundhedsplejerske og det pågældende barns socialrådgiver, som danner et makkerpar med henblik på at støtte det enkelte barn/plejefamilie i forhold til at leve et for barnet/familien sundere liv.

Derudover iværksættes sundhedsfremmende tiltag både i sundhedsvæsenet og/eller civilsamfund via tilknytning til en brobygger, der hjælper det enkelte barn og dennes familie.

Endelig etableres et fællesskab og et netværk mellem plejefamilierne, som skal øge motivationen og fastholdelse af nye gode vaner.

Periode: Februar 2023- december 2026
Finansieret af: Nono Nordisk Fonden
Samarbejdspartner: Lolland Kommune
SUS' rolle: SUS anvender en eksperimentel design-tilgang, hvor vi sammen med Lolland Kommune udvikler, tester, justerer og implementerer og evaluerer indsatsen og den effekt, den skaber. SUS designer indsatsen, giver sparring og undervisning i tilgange, og står for den formative evaluering undervejs og den afsluttende evaluering.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk