Vores arbejde


Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

I Storbylandsbyen nord for Aarhus bor mennesker med forskellige talenter og udfordringer. Sammen har det skabt et unikt boligområde med vægt på fællesskab og inklusion.

20 sorte træhuse med i alt 40 boliger samt et fælleshus danner ramme om Storbylandsbyen nord for Aarhus.

Storbylandsbyen er den eneste af sin slags herhjemme. Det er et socialt bæredygtigt boligområde, der bygger på ideen om omvendt integration.

Her bor mennesker med forskellige ressourcer og udfordringer. Halvdelen af beboerne er visiteret af kommunen, nogle er tidligere hjemløse og har levet på gaden, andre har sociale eller psykiske problemer af en art. Den anden halvdel kommer fra boligselskabet Østjysk Boligs venteliste. Fælles for beboerne er, at de vil fællesskabet.

Der er tilknyttet en social vicevært, som tager sig af både praktiske og sociale udfordringer.

Storbylandsbyen er blevet til i et samarbejde mellem Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS, som er ophavsmand til ideen. De første beboer flyttede ind i sommeren 2014.

Finansieret af: SUS fik ideen til Storbylandsbyen tilbage i 1990'erne. Arbejdet med at udvikle Storbylandsbyen er støttet af Helsefonden.
Samarbejdspartner: Aarhus Kommune og Østjysk Bolig
SUS' rolle: Ideudvikling, sparring i forhold til at etablere et godt miljø, erfaringsopsamling og formidling.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk