Vores arbejde


SamtaleVenner – en virkningsevaluering

Røde Kors har fået midler fra Velux Fonden til at udvikle og afprøve konceptet, SamtaleVenner, som er faste digitale samtaleforløb mellem en frivillig og en deltager med henblik på at styrke deltagernes trivsel i hverdagen og afhjælpe ensomhed.

Målgruppen er alle mennesker, som oplever ensomhed og ønsker en digital samtaleven – særligt personer med fysiske eller psykiske udfordringer, der gør, at de har et lille socialt netværk og tilbringer meget tid i hjemmet.

Digitale SamtaleVenner er:

  • En-til-en forløb mellem en frivillig og en deltager
  • Online samtaler en eller flere gange hver uge

Et forløb, der som udgangspunkt varer fire måneder – men kan forlænges, hvis begge parter ønsker det.

Periode: Oktober 2023 - december 2025
Finansieret af: VELUX Fonden
Samarbejdspartner: Røde Kors
SUS' rolle: SUS bidrager med en virkningsevaluering af SamtaleVenner, som skal munde ud i en metodebeskrivelse. Evalueringen skal via forandrings- og læringsfortællinger (som SUS uddanner medarbejdere fra Røde Kors i at lave) fra brugere og frivillige løbende bidrage med indsigter om særligt brugernes og de frivilliges behov og udbytte gennem 3 årlige læringsloops, hvor viden fra dataindsamlingen inddrages i en refleksions- og udviklingsproces. Evalueringen skal også monitorere anvendelsen af platformen og afslutningsvis evaluere, i hvilket omfang det bruges, hvem der bruger det, og hvad de får ud af det. Dette skal ultimativt skabe grundlag for en vurdering af, hvorvidt og hvordan SamtaleVenner skal fortsætte som en aktivitet i Røde Kors efter 2025.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk