Vores arbejde


Mennesker med udviklingshæmning og demens

Kortlægning og metodeudvikling i forhold til tidlig opsporing og indsatser til mennesker med udviklingshæmning og demens.

Antallet af ældre med udviklingshæmning vokser, og en større andel rammes af demenssygdomme. Der mangler viden om, hvordan man på botilbuddene spotter begyndende tegn på demens og dermed sikrer den rette hjælp og støtte.

Fremfærdsprojektet ‘Mennesker med udviklingshæmning og demens’ sætter i samarbejde med en række bosteder og kommuner fokus på tidlig opsporing og bedre kvalitet i samarbejdet med og indsatser til mennesker med udviklingshæmning og demens.

Kortlægning og metodeudvikling

SUS og Københavns Professionshøjskole kortlægger den aktuelt bedste viden om opsporing af og indsatser til mennesker med udviklingshæmning og demens. Kortlægningen identificerer metoder og redskaber på området. Den giver et billede af den nuværende praksis, samt hvilke udfordringer og behov botilbuddene møder i arbejdet.

På denne baggrund udvikles et undervisnings- og metodeudviklingsforløb, hvor de deltagende kommuner styrker deres indsats på området. Fx i forhold til i højere grad at koordinere indsatser og tilbud på tværs af sundheds- og socialområdet, anvende konkrete metoder og redskaber samt styrke samarbejdet med både borgere og pårørende.

Projektet er sat i gang under Fremfærd Særlige Behov i samarbejde mellem KL, Socialpædagogerne og FOA.

Periode: Forår 2020 - forår 2021
Finansieret af: KL og Socialpædagogerne
Samarbejdspartner: Københavns Professionshøjskole
SUS' rolle: Kortlægning af aktuelt bedste viden; proces- og projektstøtte til botilbud og kommuner; inspirationsmateriale

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Projektleder Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk