Vores arbejde


Mærk jobbet

Samarbejdet mellem håndboldklubber, erhvervsliv, jobcentre og et bureau vil få 600 unge i arbejde inden for de kommende tre år

“Mærk Jobbet” er navnet på en ny og hidtil uset samarbejdsmodel, der har til formål at hjælpe unge ledige ind på arbejdsmarkedet.

SUS indgår i projektet med det formål at bidrage med løbende sparring og viden, der understøtter udviklingen af modellen.

I samarbejdsmodellen indgår bureauet Flexfabrikken, Grundfos Foundation, en række lokale jobcentre og håndboldklubberne i Bambusa Kvindeligaen.

Samarbejdet går ud på, at jobcentrene visiterer unge ledige til et kursus i Flexfabrikken, hvor de unge gøres klar til at træde ind i et job. Samtidig arbejder håndboldklubberne på at finde jobåbninger blandt deres sponsorer, der passer til de unge kursister. Når den unge er klar, og jobåbningen tilvejebragt, matches virksomhed og ung.

Målgruppen for projektet er unge ledige under 30 år – som udgangspunkt uddannelses- og aktivitetsparate. Målet er, at der gennem samarbejdsmodellen vil blive skabt 600 jobs over en periode på 3 år. Både job og uddannelse betragtes dog som en succes i projektet.

SUS’ rolle i projektet består i løbende at indsamle viden gennem kvalitative interviews, forandringsfortællinger og fortællecamps med unge, tovholdere i kursusforløbene og øvrige relevante aktører i projektet.

Denne viden bringes ind i den løbende sparring og i halvårlige metodeudviklingsmøder med projektgruppen.

Vil du vide mere?

Mød menneskerne

Mød menneskerne

Bliv klogere på initiativet, mød klubberne, virksomhederne, ambassadørerne og læs de gode historier

Læs mere
Alle er på

Alle er på

Håndboldklubber, erhvervsliv, jobcentre og et bureau vil sammen få unge i arbejde – et sejt samarbejde

Læs nyheden
Det lærte vi

Det lærte vi

Mærk Jobbet er nu slut – hvad var erfaringerne og læringen fra projektet? Det har SUS samlet op på.

Læs nyhed
Periode: September 2021 – december 2023
Finansieret af: Grundfos Foundation
Samarbejdspartner: Grundfos Foundation og Flexfabrikken
SUS' rolle: Viden, sparring og processtøtte til projektledere i Flexfabrikken og Grundfos Foundation. Kvalitativ procesevaluering, der bidrager til løbende metodetilpasning og tydeliggørelse af projektets virkning.

Vores folk på projektet

Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk