Vores arbejde


Ledelsesudvikling: Sammen om Børn

Ballerup kommune har i 2021-24 fået en bevilling fra Nordea Fonden til at drive projektet ’Sammen om børn –bedre deltagelsesmuligheder for alle børn’.

Projektet skal gennem en tidlig indsats øge trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner med det længere sigte også at øge deres deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

I de 10 daginstitutioner udvikles og afprøves nye fællesskaber, hvor forældre og personale er sammen om børnene i daginstitutionen.

I forbindelse med Ballerup kommunes projekt varetager SUS et udviklingsforløb for de pædagogiske ledere i de to distrikter, som er omfattet af projektet.

Ledelsesudviklingen har bl.a. fokus på, hvordan lederne kan lede, understøtte og kommunikere i forandringsprocesser, fremme psykologisk tryghed og minimere frygten for at fejle.

Periode: September 2023 – april 2024
Finansieret af: Ballerup Kommune og Nordea Fonden
Samarbejdspartner: Ballerup Kommune
SUS' rolle: Et ledelsesudviklingsforløb bestående af 4 udviklingsdage for hvert af de to distrikter samt en opsamlende fælles fremlæggelsesdag. Imellem udviklingsdagene er der fokus på at skabe praksisnær transfer og læring bl.a. gennem systematisk makkerdeling og forskellige prøvehandlinger.

Vores folk på projektet

Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Projektleder Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Vibeke Normann Andersen

Vibeke Normann Andersen

Direktør, ph.d. i statskundskab Mobil 9135 6202 vna@sus.dk