Vores arbejde


Lær for Livet UNG

Lær for Livet UNG er et læringsprogram, som styrker udsatte og anbragte unges lærings- og livsduelighed. Lær for Livet ønsker med ungeprogrammet at støtte deres unge videre i overgang til og fastholdelse på en ungdomsuddannelse.
Som en del af denne indsats, skal der udvikles en indsats for de unge, der befinder sig i mellemrummet mellem to uddannelser eller mellem uddannelse og job.
Mellemrumsindsatsen vil have særligt fokus på:
• At hjælpe unge til at finde deres egen vej ind i voksenlivet ved at skabe rum hvor de kan øve sig og få positive erfaringer, fejle og prøve igen
• At støtte op om at finde vejen til den rette uddannelse i et rum af peerfællesskaber med frivillig og relationsbåret voksenstøtte
• At give de unge erfaringer med at være betydningsfulde for andre
• At de unge skal føle sig som en ressource i stedet for en udgift eller nogen, der skal ’fixes’

Periode: Januar 2023 - december 2025
Finansieret af: Bikubenfonden
Samarbejdspartner: Lær for Livet UNG
SUS' rolle: SUS indgår som udviklingspartner og understøtter udviklingen af denne ’mellemrumsindsats’ i tæt samarbejde med Lær for Livet UNG, Bikubenfonden og partnerkommuner. Til dette anvendes blandt andet den reviderede Double Diamond Model og løbende læringsloops med prøvehandlinger. Lær for Livet-unge involveres som sparringspartnere og medudviklere igennem forløbet. Og andre interessenter på ungeområdet inviteres også ind i udviklingsrummet. Derudover står SUS for den løbende formative evaluering af Lær for Livet Ung og den summative evaluering efter projektets tre år.

Vores folk på projektet

Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Projektleder Mobil 3148 6478 lde@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk