Vores arbejde


Kvalitet i socialpsykiatrien – udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser

Kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien

Socialstyrelsen gennemfører i 2019-22 en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

For at understøtte en effektiv udbredelse og forankring af viden er der etableret et udgående indsatsteam, der tilbyder kommuner og tilbud målrettede rådgivningsforløb med afsæt i resultater fra det samlede initiativ samt viden fra forskning og praksis. Rådgivningen bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser.

SUS bistår i samarbejde med Implement Consulting Group og Københavns Professionshøjskole  Socialstyrelsen med at udvikle og gennemføre indsatsforløbene. Vi udvikler redskaber og materialer til brug for tilbud og kommuner. Desuden står vi for at formidle viden og erfaringer fra initiativet ’Kvalitetsløft i Socialpsykiatrien’ på konferencer og temadage mv.

Periode: 2019 - 2022
Finansieret af: Socialstyrelsen
Samarbejdspartner: Implement Consultiing Group, Københavns Professionshøjskole
SUS' rolle: Rådgivning til Indsatsteam, gennemførelse af indsatsforløb, redskaber til brug i indsatsforløb, erfaringsopsamling og formidling på konferencer og temadage mv.

Vores folk på projektet

Christian Tauby-Theill

Christian Tauby-Theill

Chefkonsulent, filosof, samfundsudvikler Projektleder Mobil 5383 3931 ctt@sus.dk  
Lise Dybdal

Lise Dybdal

Chefkonsulent, antropolog Mobil 3148 6478 lde@sus.dk