Vores arbejde


Hospitalsklovnenes værdi for børn og unge

Hospitalsklovne er efterspurgte på landets hospitaler og bosteder, og langt de fleste børn og unge oplever det som positivt, at hospitalsklovnen kommer på besøg.

Sundhedsvæsenet og behandlingsformer forandrer sig, og hospitalsklovnenes arbejde skal følge med disse forandringer.

Derfor har Danske Hospitalsklovne nu igangsat en undersøgelse, der kan være med til at kvalificere og prioritere klovnenes arbejde fremover, så de kan skabe flest mulige positive oplevelser for børn og unge i vanskelige situationer.

SUS følger hospitalsklovnenes arbejde på fem udvalgte hospitalsafdelinger/bosteder, og undersøgelsen vil bestå af følgende dele:

•Observation af klovnenes samspil med familien og sundhedspersonalet
•Barnet tegner en tegning af oplevelsen af klovnens besøg hos ham/hende, som danner grundlag for et interview/fortælling om oplevelsen
• Interview med en eller begge forældre om oplevelsen
• Interview med en repræsentant fra det sundhedsfaglige personale på det pågældende sted
• Interview med hospitalsklovnene, som SUS har fulgt

Periode: Juni 2023 – Oktober 2023
Finansieret af: Danske Hospitalsklovne
Samarbejdspartner: Danske Hospitalsklovne
SUS' rolle: SUS står for undersøgelsen, indsamler og analyserer data samt formidler værdien af hospitalsklovnenes arbejde til Danske Hospitalsklovne. Undersøgelsen er en del af flere delundersøgelser, som skal bygge ovenpå hinanden og integreres

Vores folk på projektet

Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Projektleder Mobil 3147 3402 msk@sus.dk