Vores arbejde


Forældreinvolvering i Nova

Erfaringsopsamling på daginstitutionen Novas udviklingsarbejde om forældreinvolvering.

For daginstitutionen Nova i Greve Kommune har SUS evalueret et projekt om forældreinvolvering og udarbejdet et inspirationskatalog.

Nova har siden 2011 har arbejdet med at styrke forældreinvolveringen og den tidlige indsats, særligt i forhold til børn med indvandrerbaggrund, som de fleste børn i Nova har. Personalet har som led i projektet sat en række nye initiativer i gang, for både at styrke kontakten og relationen til forældrene og kunne udføre et bedre pædagogisk arbejde. Initiativerne har fx været forældreseminarer, caféaftener, bytterum og udflugter.

Greve Kommune ønskede med evalueringen at samle op på projektets aktiviteter og resultater samt at sprede erfaringerne til andre daginstitutioner, der ønsker at styrke forældreinvolveringen.

Periode: Januar - september 2015.
Finansieret af: Greve Kommune.
SUS' rolle: Erfaringsopsamling og inspirationskatalog.
Forebyggelse

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk