Vores arbejde


Fædre i udfordrende livsomstændigheders syn på barsel og farrollen

SUS interviewer 17 småbørnsfædre i livsomstændigheder, der kan udfordre far-barn-relationen.

Den 2. august 2022 trådte en ny lovgivning i kraft, som øremærker 11 ugers barsel til far. Dermed får ca. 60.000 mænd mulighed for at styrke far-barn-relationen og den tidlige tilknytning til deres børn. I lyset af denne lovgivning har Egmont Fonden bedt SUS om at undersøge fædre i udfordrende livsomstændigheders holdninger til og erfaringer med barsel samt deres syn på deres rolle som far.

SUS interviewer 17 småbørnsfædre i livsomstændigheder, der kan udfordre far-barn-relationen. Livsomstændighederne er forskellige i deres natur og betydning for fædrenes hverdagsliv.

For nogle er udfordringerne knyttet direkte til at have fået børn i form af sygdom, efterfødselsreaktioner mv.

For andre er de knyttet til socioøkonomiske forhold som arbejdsløshed eller misbrug, der i samspil med det at få børn bliver forværret. Og for andre igen gør begge dele sig gældende.

Ved at spørge denne gruppe fædre til deres erfaringer, bliver vi klogere på betydningen af at være i udsatte positioner for fædrenes syn på barsel og farrollen, samt hvad der henholdsvis kan bidrage til og være barrierer for, at fædrene skaber en tidlig tilknytning til barnet og tager barsel.

På baggrund af interviewene udarbejder SUS bud på mulige handlerum, hvor man kan sætte ind for at hjælpe til at flere fædre danner gode far-barn-relationer i barnets tidlige leveår.

Periode: 2022
Finansieret af: Egmont Fonden
SUS' rolle: SUS undersøger fædre i udfordrende livsomstændigheders holdninger til og erfaringer med barsel, samt deres syn på rollen som far. SUS leverer en rapport med de væsentligste tværgående indsigter, samt portrætter af fem fædres erfaringer.

Vores folk på projektet