Evaluering af vedligeholdelses­indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri


Evaluering af vedligeholdelses­indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Evalueringen undersøgte, om vedligeholdelsesindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri virker efter hensigten. Vedligeholdelsesindsatsen har til formål at forebygge konflikter, trusler og vold og derved opnå et sikkert og trygt arbejdsmiljø for personalet samt at nedbringe anvendelsen af tvang.

Vedligeholdelsesindsatsen varetages af ca. 100 vedligeholdelsesinstruktører. Deres opgave er bl.a. at vedligeholde de kompetencer, personalet har opnået på to obligatoriske kurser for nyansatte med patientkontakt. Vedligeholdelsesinstruktørerne skal i samarbejde med ledelsen systematisk planlægge og gennemføre træning, som fastholder den viden og de kommunikative og fysiske færdigheder, personalet lærer på kurserne. Ledelsen skal bakke op og sikre, at dette organisatorisk kan lade sig gøre.

Evalueringen foregik i et tæt samarbejde mellem SUS og Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at inddrage praktikere og kontekst undervejs. I evalueringen benyttede vi både interviews og spørgeskemaundersøgelse til at belyse og undersøge viden om og erfaringer med vedligeholdelsesindsatsen. Af evalueringens konklusion fremgår konkrete anbefalinger til justeringer af vedligeholdelsesindsatsens indhold og organisering.

Periode: Maj 2015 - maj 2016
Finansieret af: Region Hovedstadens Psykiatri
SUS' rolle: Evaluering

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk