Vores arbejde


Evaluering af Skolens Venner støtter ukrainske flygtninge i folkeskolen

Skolens venner er en lille frivillig forening med kvalificeret viden om værdien af frivillighed i skolen og stor erfaring med, hvad det kræver. En skoleven er en ekstra og nærværende ven i klassen, der kommer 2-4 timer om ugen, understøtter enkeltelever i fællesskabet og bidrager til, at flere føler sig set og hørt.

I et nyt projekt er Skolens Venner ved at undersøge og udvikle, hvordan skolevenner i særlig grad kan støtte de børn og unge, som er endt i den danske folkeskole på baggrund af krigen i Ukraine. I den forbindelse er SUS blevet bedt om at lave en virkningsevaluering af projektet.

Periode: Maj 2023 – December 2024
Finansieret af: Skolens Venner gennemfører projektet, som evalueringen er en indlejret del af, med støtte fra Villum Fonden.
Samarbejdspartner: Gentofte, Roskilde og Silkeborg Kommune
SUS' rolle: SUS bistår Skolens Venner med at gennemføre en virkningsevaluering, som består af: • Indsamling af lærings- og forandringsfortællinger • Interviews med ukrainske børn og unge ud fra en fortælletegning og vsuet stillads • Gruppeinterviews med skolevenner, lærere og skoleledere • Data fra Skolevenners nationale evalueringsaktiviteter • Afrapportering i form af en evalueringsrapport og en komprimeret formidlingsvenlig pixiversion af resultaterne.

Vores folk på projektet