Vores arbejde


Evaluering af Alzheimerforeningens projekt RUM’lighed

Sparring og evaluering af Alzheimerforeningens projekt Rum’lighed om enlige med demens.

Alzheimerforeningen har bedt SUS give sparring på projekt RUM’lighed om enlige med demens, særligt på evalueringen af projektet, som SUS varetager i samarbejde med Alzheimerforeningen.

Projekt RUM’lighed handler om at udvikle demensvenlige boligområder, som skal gøre det lettere for enlige med demens at få støtte til at kunne begå sig i lokalområdet. Både driftspersonale i boligområder og naboer kan være en hjælp, fx hvis fx beboer ikke kan finde hjem, har svært ved at sortere affald eller lignende. Men det kræver, at de ved lidt om demens, hvordan de kan hjælpe, hvem de eventuelt kan kontakte osv.

I 2018 er der tale om et pilotprojekt, hvor der er samarbejde med Rødovre Kommune og KAB i boligområdet Kærene og med Aarhus Kommune og Det Boligsociale Fællessekretariat.

I 2019-2021 er det målet at udrulle projektet til yderligere 22 kommuner.

Projektet er forankret i Alzheimerforeningen. Det er støttet af Socialstyrelsen og Trygfonden.

Periode: 2018-2021.
Finansieret af: Alzheimerforeningen.
SUS' rolle: Sparring med fokus på evalueringen af projektet, herunder projektets forandringsteori og dataindsamling. Workshops med interessenter i Rødovre og Aarhus. Afsluttende evaluering.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk