Vores arbejde


Domfældte mennesker med udviklingshandicap

Et forprojekt for Fremfærd – et overenskomstfinansieret samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

I forprojektet undersøger vi erfaringerne med at arbejde med mennesker med udviklingshandicap, som har en dom. Formålet er at afdække, hvilken viden ansatte på henholdsvis myndigheds- og udførerområdet har brug for og efterspørger i deres arbejde med mennesker med udviklingshandicap og dom.

Undersøgelsen skal danne grundlag for at styrke indsatsen til mennesker med udviklingshandicap og dom, bl.a. gennem udvikling af et kompetenceløft på området. Denne indsats bliver udviklet og gennemført i et efterfølgende Fremfærdsprojekt.

Periode: Marts 2023 - september 2023
Finansieret af: Fremfærd
Samarbejdspartner: KL, FOA og Socialpædagogerne
SUS' rolle: SUS bistår Fremfærd med at gennemføre forundersøgelsen, som består af: • Indledende research • Fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra udfører- og myndighedsområdet. • Videnssymposium med eksperter og fagpersoner, som kan bidrage med viden om socialpædagogik, kriminalitetsforebyggelse, jura og hvordan et kompetenceforløb bedst tilrettelægges. • Afrapportering i form af et kort notat.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk