Vores arbejde


Dialogredskab: Sundhedstjek på botilbud

SUS samarbejder med Lev – livet med udviklingshandicap og Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) om at udvikle og forbedre materialer til at understøtte sundhedstjek af beboere på botilbud.

Sundhedstjek på botilbud er en del af de praktiserende lægers overenskomst, men mangler at blive fuldt implementeret. Det skal projektet medvirke til.

Brug for redskaber

Både danske og internationale studier viser, at personer med udviklingshandicap oplever betydelige sundhedsproblemer, som både påvirker deres forventede levealder og deres livskvalitet.

Forventningen er, at et struktureret sundhedstjek kan betyde, at sygdomme bliver opdaget i tide og på lige fod med den øvrige befolkning.

Men der er brug for redskaber, som giver borgeren mulighed for både at forstå og kunne forberede sig godt på sundhedstjekket. Så det bliver en god og tryg oplevelse – hvor borgeren kommer til orde.

Materialer og film

I projektet udvikles der derfor materialer, som giver borgere, medarbejdere og ledere viden om deres rolle i sundhedstjekket og anledning til drøftelser om, hvordan de gør i praksis.

De eksisterende redskaber skal tilpasses særligt kognitivt udfordrede borgere.

Der udvikles to små film med tilknyttet vejledning, målrettet henholdsvis beboere og medarbejdere.

Filmene skal kunne forberede borgeren og give anledning til dialog med borgeren om sundhedstjekket samt sikre spredning af viden om sundhedstjek hos medarbejderne, og hvordan det kan gennemføres på en måde, som sikrer, at mennesker med udviklingshandicap kommer til orde og oplever høj kvalitet i sundhedstjekket.

Periode: December 2022 - november 2023
Finansieret af: Helsefonden
Samarbejdspartner: LEV og ULF
SUS' rolle: SUS er udførende i projektet og står, sammen med ULF, for afdækning af eksisterende viden og udfordringer og behov. Samt at indsamle viden om udfordringer og behov fra praksis og på denne baggrund udarbejde prototyper, som kan testes. SUS udarbejder i samarbejde med medieskolen Juno de to film. SUS bidrager til LEV's arbejde med at formidle materialerne.

Vores folk på projektet

Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Projektleder Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk