Vores arbejde


Collective impact – en erfaringsopsamling

Realdania ønsker at samle op på de filantropiske erfaringer med at arbejde med systemforandring, herunder med collective impact på nationalt og lokalt niveau, og har bedt SUS stå for opgaven med at udarbejde en erfaringsopsamling baseret på interview med og analyse af 7 udvalgte danske cases, primært initieret af Realdania, men også øvrige fonde.

Siden 2014 har Realdania arbejdet systematisk med metoden collective impact med fokus på udvalgte, komplekse samfundsdagsordner og har været blandt de første i Danmark til at afprøve arbejdsmetoden.

Man har løbende delt erfaringer med andre fonde og offentlige og private organisationer, som har ladet sig inspirere af og aktivt anvendt arbejdsformen i egne indsatser.

Med erfaringsopsamlingen er det ønsket at dele og debattere kernelæring med eksterne aktører i relevante danske og internationale faglige miljøer. Og samtidig at sikre en fælles og anvendelsesorienteret erfaringsopsamling om arbejdet med systemforandring og komplekse dagsordner, som kan anvendes i aktuelle og nye indsatser.

Læs erfaringsopsamlingen og et resumé

Periode: Maj 2022 - september 2022
Finansieret af: Realdania
SUS' rolle: Desk research og ekspertinterviews mhp. indledende overblik over teori og praksis på feltet. Caseinterviews og analyse af 7 udvalgte danske cases samt en supplerende svensk case. SUS leverer rapport med væsentlig tværgående kernelæring.
Social innovation

Vores folk på projektet

Andre relevante projekter