Vores arbejde


MedVind i Østerbyen

MedVind er en bevægelse og et samarbejde igangsat af Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune. Udgangspunktet for samarbejdet er at skabe medvind for børn og unge i Østerbyen i Esbjerg. Indsatsen skal over en 12-årig periode styrke den sociale mobilitet i området.

Med Collective Impact som ramme ønsker Lauritzen Fonden, Esbjerg Kommune og lokale aktører, at:

  • reducere de kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom for børn og unge i området (0-25 år)
  • visionen er at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem en uddannelse og ind i beskæftigelse
  • arbejde ud fra en fælles forståelse om, at en kompleks udfordring som social mobilitet kræver langtidsforpligtelse, hvor deltagelse af aktører fra forskellige sektorer er altafgørende
  • initiativet understøttes og følges gennem relevant data, gensidigt forpligtende aktiviteter samt vedvarende kommunikation og borgerinddragelse
  • partnerskabet er åbent for deltagelse fra andre aktører/sektorer som fx det lokale erhvervsliv, andre fonde og civilsamfundsorganisationer

Baggrund

Fra januar 2017 frem til juni 2017 gennemførte Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden et afklaringsforløb med konsulentbistand fra SUS. Afklaringsforløbet tog udgangspunkt i Østerbyen og involverede en bred vifte af aktører fra både den offentlige, private og frivillige sektor. Der blev afholdt workshops og inviteret til dialog på Præstegårdsskolen. Målsætningen var at afdække udfordringer og muligheder i området – og derigennem finde ud af, om der var basis for at arbejde sammen på en ny måde for at øge den sociale mobilitet for Østerbyens børn og unge.

Området blev udpeget fordi både den socioøkonomiske og trivselsdataen peger på, at dele af Østerbyen er særligt udfordret ift. resten af Esbjerg. Undervejs i afklaringsforløbet blev det klart, at der i forbindelse med initiativet ikke skal bygges en indsats, der kun favner den del af Østerbyen, der ligger omkring Præstegårdsskolen, men mere tænke i sammenhæng med de områder, der støder op til, herunder bl.a. Stengårdsvej og Kvaglund – særligt med henblik på at skalere og opnå synergier mellem relevante tiltag og opnå muligheder for fælles løft på tværs i området.

Partnerskabet

Med udgangspunkt i afklaringsforløbet har Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden indgået et partnerskab med formålet om at øge den sociale mobilitet i området. SUS indgår som sparringspartner og ‘kritisk ven’ for partnerskabet. Centralt i partnerskabet er fælles finansiering af et backbonesekretariat i 12 år. Backbonesekretariatet kommer til at udgøre rygraden i indsatsen og det er herfra, der skal koordineres eksisterende indsatser og tænkes nye ind. Fællesnævneren for alle initiativer, nye som eksisterende, er, at de trækker i samme retning for at løse de konkrete udfordringer i området. Partnerskabet inddrager en række lokaler aktører på forskelligvis.

Unges stemmer

Partnerskabet har siden 2021 haft fornyet fokus på at involvere de unge i området aktivt i forandringsarbejdet. SUS har derfor gennemført et længere involveringsforløb med unge i Østerbyen (2021-22) om veje til job og uddannelse og skabt et vidensgrundlag, der skal bidrage til at styrke udviklingen på dette område de næste år fremover.

Periode: 2017 -
Finansieret af: Lauritzen Fonden
Samarbejdspartner: Partnerskab mellem Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune med virksomheder, foreninger og kommunale aktører i Esbjerg
SUS' rolle: Sparring på collective impact, rådgivning om tilrettelæggelse af processen, ungeinvolveringsprocesser, facilitering af møder og arrangementer
Social innovationInvolvering

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  

Andre relevante projekter