Bekæmpelse af børnefattigdom i Esbjerg


Bekæmpelse af børnefattigdom i Esbjerg

Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden i partnerskab om at bekæmpe børnefattigdom.

Lauritzen Fondens nye strategi sigter mod bekæmpelse af børnefattigdom. I tæt samarbejde med SUS har fonden udviklet et pilotprojekt i Esbjerg.

Efter en forundersøgelse er der i 2017  indgået et 10 års partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden. Civilsamfundet, de kommunale aktører, fonden og borgere i Esbjerg giver hinanden hånden på at arbejde sammen om at bekæmpe konsekvenserne for børn, der vokser op i økonomisk fattigdom. Den overordnede tilgang er collective impact – hvor fokus netop er at understøtte mange forskellige aktørers samarbejde mod samme mål.

Periode: 2017-2018.
Finansieret af: Lauritzen Fonden.
Samarbejdspartner: Virksomheder, foreninger og kommunale aktører i Esbjerg.
SUS' rolle: Sparring på collective impact, rådgivning om tilrettelæggelse af processen, facilitering af møder og arrangementer.

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk