Publikationer

  • Udgivelse

Unges stemmer

SUS har undersøgt, hvad unge i Østerbyen i Esbjerg oplever som henholdsvis udfordrende og hjælpsomt på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at samle de unges erfaringer op og bringe dem i spil for at skabe nye veje forden næste generation.

Forfattere Sussi Maack, Nina Kathrine Bryndum og Ulrikke Moustgaard

Udgivelsesår 2022

Antal sider 64

Mellem 45-50.000 unge i Danmark er ikke i uddannelse eller beskæftigelse.
De har svært ved at komme videre på deres færd mod et voksenliv med
uddannelse, job og fællesskab. Helt overordnet set er det vigtigt, at unge
kommer videre i en ungdomsuddannelse eller job umiddelbart efter
grundskolen. Studier viser nemlig, at unge, der umiddelbart efter grundskolen
er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, har sværere ved senere
at få et stabilt fodfæste i livet.

I Esbjerg kommer de fleste unge hurtigt videre i job eller på en
ungdomsuddannelse. Men der er også en gruppe unge, der har udfordringer
med at finde deres vej. 31% af de 16-21-årige i Østerbyen har ikke gennemført
eller er i gang med en ungdomsuddannelse mod 14% af de unge på samme
alder i Esbjerg Kommune generelt.

Derfor har MedVind i Østerbyen bedt SUS – Socialt Udviklingscenter om at
undersøge, hvad unge i Østerbyen oplever som henholdsvis udfordrende og
hjælpsomt på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at
samle de unges erfaringer op og bringe dem i spil for at skabe nye veje for
den næste generation.

Analysen og konklusionerne bygger derfor på de levede erfaringer fra en stor
gruppe unge fra Østerbyen, men også på central forskning på området samt
lokal- og nationale data og statistik. I centrum af publikationen står de unges
vidnesbyrd og fortællinger; en viden, som er blevet skabt i samarbejde med
de unge selv.