Publikationer

  • Udgivelse

UKHome – her kan jeg være den, jeg er, sammen med andre

I denne publikation kan du læse om UKHome, hvor unge studerende og unge med forskellige sårbarheder og sociale udfordringer bor sammen.

Forfattere Signe Groth Andersson, Mathias Hulgård Kristiansen og Mia Kristine Stangerup

Udgivelsesår 2023

Antal sider 58

I denne publikation kan du læse om UKHome, hvor unge studerende og unge med forskellige sårbarheder og sociale udfordringer bor sammen.

Publikationen er til dig, der interesserer dig for, hvordan fællesskaber og kultur kan spille en rolle i det sociale arbejde. Den stiller skarpt på vigtige elementer og principper, som ifølge beboere og medarbejdere i UKHome er grundstenene i et vellykket inkluderende unge- og boligfællesskab.

Boligfællesskabet UKHome blev etableret i 2020 ud fra et ønske om at forebygge hjemløshed og reducere antallet af unge hjemløse i Aarhus. Kollegiet ligger i tæt tilknytning til Ungdomskulturhuset UKH. Idéen med UKHome er at udforske, hvordan en Housing First-tilgang i samspil med adgang til inkluderende fællesskaber i hverdagsmiljøet på kollegiet og i det kreative og kunstneriske miljø i Ungdomskulturhuset kan styrke den sociale indsats overfor sårbare unge og unge på kanten af hjemløshed.

At skabe et inkluderende ungeboligfællesskab kræver en vedholdende opmærksomhed på måden, man er sammen på, fra både medarbejdere og beboere. Men når det lykkes, giver det rum for, at unge i sårbare positioner får erfaringer med at kunne være dem, de er, sammen med andre – uden at føle sig forkerte og marginaliserede.

En vigtig pointe er, at adgang til praksisfællesskaber, kunst og kultur kan være en katalysator for den inkluderende kultur. Også rammerne og tilgangen hos medarbejderne og i organisationen som helhed spiller en betydelig rolle for at lykkes.

Publikationen beskriver nogle af de centrale værdier, elementer og greb, som understøtter det inkluderende boligfællesskab, som UKHome er. Værdier, elementer og greb, som skaber grobund for forandring og udvikling hos beboerne og i fællesskabet. Uanset om de unge kommer fra en udsat position (socialt, psykisk, økonomisk eller netværksmæssigt) eller de som studerende blot søger en studiebolig med adgang til fællesskab, kunst og kultur.