Publikationer

  • Udgivelse

Styrket Familiebehandling – pixi

Pixiudgave af evalueringen “Modning af en styrket familiebehandlingsindsats til udsatte familier”

Forfattere Simon Branick Jacobsen, Simon Haugegaard, Vibeke Normann Andersen og Christian Tauby-Theill

Udgivelsesår 2023

Antal sider 5

I 2019 blev der afsat midler til at udvikle og evaluere en styrket familiebehandlingsindsats målrettet meget udsatte familier med så komplekse udfordringer, at der er risiko for anbringelse af et eller flere børn.

Det overordnede mål med indsatsen, kaldet Styrket Familiebehandling, er at stabilisere og vende en bekymrende udvikling, så anbringelse undgås, og både forældre og børn kommer i bedre trivsel igennem en mere stabil og struktureret hverdag og styrkede forældrekompetencer.

SUS og Implement Group har evalueret indsatsen.

Denne publikation er en pixiudgave af evalueringen.