Publikationer

  • Udgivelse

Modning af en styrket familiebehandlingsindsats til udsatte familier

I 2019 blev afsat midler til at udvikle og evaluere en styrket familiebehandlingsindsats målrettet meget udsatte familier med så komplekse udfordringer, at der er risiko for anbringelse af et eller flere børn. SUS har sammen med Implement Group evalueret indsatsen for Social- og Boligstyrelsen.

Forfattere Simon Branick Jacobsen, Simon Haugegaard, Vibeke Normann Andersen og Christian Tauby-Theill

Udgivelsesår 2023

Antal sider 120

I 2019 blev der afsat midler til at udvikle og evaluere en styrket familiebehandlingsindsats målrettet meget udsatte familier med så komplekse udfordringer, at der er risiko for anbringelse af et eller flere børn.

Det overordnede mål med indsatsen, kaldet Styrket Familiebehandling, er at stabilisere og vende en bekymrende udvikling, så anbringelse undgås, og både forældre og børn kommer i bedre trivsel igennem en mere stabil og struktureret hverdag og styrkede forældrekompetencer.

SUS og Implement Consulting Group har evalueret indsatsen for Social- og boligstyrelsen. Evalueringen belyser resultater, virkninger, implementerbarhed og omkostningsniveau af indsatsen.